Sodelujemo, se povezujemo, podpiramo

Sodelovanje v projektih in objavljanje razpisov nam omogoča spodbujanje razvoja na turističnem področju ter so v veliko pomoč za hitrejše doseganje zastavljenih ciljev.