Vabilo za najem stojnic in površin na vrtu gradu Dvor

Zavod za turizem Preddvor objavlja vabilo za najem stojnic in površin na vrtu gradu Dvor ob naslednjih dogodkih:
Festival bonbonov Štoflcfest - 24. junij 2023, med 11. in 17. uro
Stojnice so namenjene ponudnikom bonbonov in bonbonom podobnih slaščic ter ponudnikom izdelkov domače in umetnostne obrti, namenjenih otrokom.

Petrov smn25. junij 2023, med 11. in 18. uro
Stojnice so namenjene ponudnikom domačih pridelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti.

Cena najema stojnice znaša 10% od neto ustvarjenega prometa. K ceni se prišteje še 22% DDV. Organizator si pridržuje pravico, da brez dodatnih pojasnil zavrne prijavljenega ponudnika, če smatra, da njegova ponudba ne ustreza tipu prireditev ali če je prejel več prijav ponudnikov s sorodno ponudbo.

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po e-pošti do 20. maja 2023.

* Interaktivno prijavnico najdete na spodnji povezavi. S klikom na posamezna okenca se omogoči vnos podatkov. Ko zaključite, obrazec prenesite na računalnik in ga pošljite po e-pošti.