ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PREDLOGOV ZA UPRAVLJANJE Z GRAJSKO KAVARNO V GRADU DVOR, PREDDVOR

Zavod za turizem ima v upravljanju prostor v gradu Dvor, ki je namenjen kavarni, katere vključuje notranji prostor, zunanjo teraso ter skladišče. Z namenom zagotavljanja ustrezne storitve za uporabnike in hkrati čim bolj dinamičnega vzdušja v tako pomembnem objektu, vas vabimo k sodelovanju.

Zavod išče najemnika lokala v gradu Dvor, ki bo zagotavljal naslednje storitve:

  • Vodenje lokala, skrb za red, urejanje urnikov odpiralnega časa.

Pogoji, ki jih mora upoštevati upravnik:

  • Poskrbeti mora za drobni inventar.
  • Sodelovanje na dogodkih, ki se odvijajo v gradu Dvor.
  • Tesno sodelovanje z najemnikom gradu, Zavod Grof in grofica.
  • Skrbeti za red in čistočo lokala ter njegove okolice.

Pogoji plačila:

Ponudba naj izkazuje vrednost v EUR z DDV in opis minimalne usposobljenosti odgovorne osebe oziroma upravljavca. Vrednost se v primeru nesorazmernega plačevanja stroškov izvajanja storitve lahko loči posebej na leto 2024 in skupaj 2025 ter 2026.

Za več informacij se lahko obrnete na ernesta.koprivc@visitpreddvor.si.

Vaše ne zavezujoče ponudbe pričakujemo v pisni obliki poslane s priporočeno pošiljko na naslov Zavod za turizem Preddvor, Goričica 8, 4205 Preddvor do najkasneje srede, 12. 4. 2024.