Izjava o dostopnosti

Visit Preddvor se zavezuje, da bo uporabnikom omogočala dostopnost spletnega mesta Visit Preddvor v skladu Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Visit Preddvor.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu Visit Preddvor sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

1. Odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona).
2. Predvidljivo delovanje spletnega mesta.
3. Opremljanje slik z nadomestnim besedilom.
4. Uporaba različnih ravni naslovov.
5. Sprememba kontrasta.
6. Označitev povezave.
7. Večje besedilo.
8. Razmik besedila.
9. Ustavitev animacije.
10. Skritje fotografij.
11. Prilagoditev za dislektike.
12. Pomočnik pri branju.
13. Bralna maska.
14. Zaslonski namigi.
15. Poravnava besedila.
16. Omogočena je prilagodljiva višina vrstic.
17. Poravnava besedila.
18. Sprememba nasičenosti.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto Visit Preddvor je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta Visit Preddvor nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine zaradi nesorazmernega bremena ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

1. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
2. Nekateri video posnetki nimajo na voljo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran, ker je odvisen od zunanje storitve (npr. Youtube),
3. Določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo (uporaba angleških izrazov, manjkajoče tekstovne alternative...),
4. Elementi brez ustreznega barvnega kontrasta,
5. Elementi brez pomenske oznake,
6. Odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila,
7. Manjkajoči indikatorji vidnega fokusa,
8. Povezave z identičnimi cilji, ki imajo različno opisno besedilo,
9. Fotografije, kjer manjkajo vrednosti atributa 'alt' za sliko,
10. Manjkajoči naslovi s preskočenimi ravnmi naslovov,
11. Povezava brez opisnega besedila,
12. Fotografije, kjer povezavr na fotografije nimajo izpolnjenega atributa "alt",
13. Neustrezni atributi "aria-labelledby" ali "aria-describedby",
14. Elementi, ki nimajo prazen <label> pri polju obrazcev,
15. Strani brez izpolnjenega atributa "lang",
16. Dostopno ime je ne ujemajoče z vidnim besedilom oznake ali pa ga sploh ne vsebuje.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 5. maja 2023 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 3. aprila 2024 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletnem mestu Visit Preddvor s prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Zavod za turizem Preddvor
TIC Preddvor
Goričica 8
 4205 Preddvor
e-naslov:info@visitpreddvor.si
telefonska številka: +386 40 606 091

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
tel: +38615555848
e-mail: gp.irsid@gov.si

Ocena nesorazmernega bremena za spletno stran

Na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, bo spletna stran Visit Preddvor posodobljena in dopolnjena z namenom omogočiti vsem uporabnikom spletne strani Visit Preddvor čim večjo dostopnost do objavljenih dokumentov in vsebin.

Visit Preddvor ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je Visit Preddvor pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upošteval tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti in na podlagi te Izjave o dostopnosti.

Nedostopne vsebine so:

1. Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa so digitalne različice fizičnih dokumentov, ki so bili skenirani in shranjeni v PDF obliki. Ena izmed najpogostejših težav je, da skenirani dokumenti niso vedno popolnoma berljivi, še posebej, če je kakovost skeniranja slaba.
2. Video posnetki so eden izmed najbolj priljubljenih načinov za izmenjavo informacij, vendar pa se lahko pojavijo težave, ko so posnetki brez podnapisov ali če nadzor krmiljenja ni optimiziran. To lahko oteži uporabo video posnetkov za ljudi, ki so naglušni ali slabovidni. Poleg tega, če je video posnetek odvisen od zunanje storitve, kot je Youtube, lahko pride do težav pri dostopu do videa, če je storitev nedosegljiva ali če pride do težav z internetno povezavo.
3. Določene vsebine so prenesene iz družbenih omrežij (Facebook in Instagram), kjer lahko prihaja do težav z dostopnostjo če so vsebine, ki so bile prenesene iz družbenih omrežij, nepopolne. Na primer, lahko manjkajo tekstovne alternative za slike ali pa se uporabljajo angleški izrazi, ki jih ne razumejo vsi uporabniki. To lahko oteži uporabo vsebin za ljudi s posebnimi potrebami.
4. Določene vsebine brez vidnega indikatorja ostrenja, ki lahko pomaga uporabnikom s posebnimi potrebami, da lažje sledijo premikom miške na zaslonu in izvedejo ustrezne ukaze. Pomanjkanje vidnega indikatorja ostrenja lahko predstavlja oviro za uporabnike s posebnimi potrebami, ki uporabljajo pripomočke za branje zaslona ali druge tehnologije pomoči.
5. Odprtje novega zavihka ali okna brez opozorila uporabniku, lahko uporabnike preseneti in moti njihovo delo na trenutni strani. To lahko predstavlja posebno težavo za uporabnike s posebnimi potrebami, ki uporabljajo pripomočke za branje zaslona ali druge tehnologije pomoči.
6. Povezave so pomemben del spletne strani in jih je treba ustrezno oblikovati in opremiti z ustrezno opisno besedilo, ki jasno opisuje cilj povezave. Če se uporablja ista povezava za več ciljev, je pomembno, da imajo vsi cilji enako opisno besedilo, saj bo to pomagalo uporabnikom, da bodo razumeli, kam jih bo povezava odpeljala. Če imajo povezave različno opisno besedilo, lahko to povzroči zmedo in zmanjša dostopnost spletne strani.
7. Za dosego dostopnosti je pomembno, da so vsi elementi na spletni strani ustrezno oznake in opisani. Če so elementi na spletni strani brez pomenskih oznak, lahko to povzroči zmedo pri uporabnikih, ki se zanašajo na te oznake za navigacijo po spletni strani. Poleg tega lahko elementi brez pomenskih oznak vplivajo tudi na optimizacijo spletnih iskalnikov.
8. Elementi brez ustreznega barvnega kontrasta: Pomemben vidik dostopnosti spletne strani je ustrezen barvni kontrast. Barvni kontrast pomaga uporabnikom ločiti med različnimi elementi na spletni strani in olajša branje besedila. Če imajo elementi na spletni strani neustrezen barvni kontrast, se lahko besedilo in drugi elementi na spletni strani zlijejo in postanejo težje berljivi. To lahko povzroči težave za uporabnike s slabovidnostjo ali barvnimi slepoto.
9. Atribut 'alt' se uporablja za opis slike in je pomemben za uporabnike, ki imajo težave s prikazom slik. Tuj jezik v tem atributu otežuje razumevanje slike za uporabnike, ki ne govorijo tega jezika. Poleg tega lahko tuj jezik v atributu 'alt' vpliva na optimizacijo spletnega mesta za iskalnike, saj lahko ti nepravilno razumejo vsebino slike. Zato je pomembno, da se v atributu 'alt' uporablja jezik, ki je razumljiv ciljni publiki in pomaga razumeti vsebino slike.
10. Vsebnost večih elementov: Uporaba preveč elementov na spletni strani lahko oteži navigacijo uporabnikom in zmanjša uporabniško izkušnjo. Preveč elementov lahko tudi upočasni nalaganje strani, kar lahko negativno vpliva na pozicioniranje strani na iskalnikih. Zato je pomembno, da se uporablja ustrezno število elementov, ki so potrebni za predstavitev vsebine.
11. Več elementov, ki vsebujejo <h1>: Uporaba več elementov, ki vsebujejo <h1>, lahko otežuje razumevanje strukture spletne strani in zmanjša uporabniško izkušnjo. Poleg tega lahko to vpliva tudi na optimizacijo spletnega mesta za iskalnike, saj lahko ti nepravilno razumejo hierarhijo naslovov. Zato je priporočljivo uporabljati samo en element <h1> na spletni strani, ki opisuje najpomembnejšo vsebino na strani.
12. Povezave in elementi brez opisnega besedila: Povezave in drugi elementi brez opisnega besedila lahko otežijo uporabnikom razumevanje, kam bodo kliknili. To lahko povzroči zmedo in frustracijo pri uporabnikih, kar lahko vodi v manjše število konverzij in povečano stopnjo zapuščanja spletnega mesta. Zato je pomembno, da se vse povezave in elementi opisujejo z opisnim besedilom, ki jasno opisuje, kam bo uporabnik kliknil in kaj se bo zgodilo po kliku.
13. Manjkajoče povezave za preskok, ki uporabniku omogočajo uporabiku, se nanašajo na pomanjkanje povezav, ki omogočajo preskok mimo dolgih in ponavljajočih se vsebin na spletni strani. To je pomembno za uporabnike, ki imajo težave z branjem, slabo vidijo ali uporabljajo pripomočke za pomoč pri branju spletnih strani.
14. Pomembno je zagotoviti dobro organizirano navigacijo po spletni strani, da uporabnikom omogočimo lažji dostop do vsebin. Preskok navigacije se lahko izvede s pomočjo povezav "Preskoči na vsebino" ali "Preskoči na glavno vsebino" in podobno. Na ta način lahko uporabniki preskočijo dolge bloke ponavljajočih se vsebin, kot so navigacijski elementi, glave strani, logotipi in podobno, in se hitreje premikajo po strani.
15. Infikatorji vidnega fokusa so pomemben element za vse, ki za primaren način navigacije po spletni strani uporabljajo tipkovnico in za dostopanje do določenih elemenov uporabijo le tipkovnico in ne ostalih kazalnih naprav kot je miška.
16. Jezik, ki je določen za uporabo spletišča se mora ujemati z jezikom, ki je uporabljen na spletišču. Neujemanje je problematično predvsem za uporabnike bralnikov. Nevsebovanje atributa “lang” v elementu HTML lahko posameznim podpornim tehnologijam povzroči težavo za določanje srivzetega jezika spletišča.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevanih po informacijah ter vsebini, ki ne sodi na področje uporabe Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, prejemamo na elektronski naslov info@visitpreddvor.si ali telefonsko številko: +386 40 606 091

Uporabnikom naše spletne strani bomo pomagali pridobiti vse potrebne podatke in dokumente. Skladno z 8. členom Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, naj uporabniki na navedene kontakte:
- obvestijo, da spletišče ali mobilna aplikacija ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena tega zakona,
- zaprosijo za informacije glede vsebin spletišča in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter
- za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Odgovor bo uporabnik prejel v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.